Buitenlandse investeringen

Geplakt

Buitenlandse investeringen

We hadden een aanzienlijk aantal buitenlandse en internationale bedrijven bijgestaan ​​bij investeringen in verschillende industrieën in de VRC en namen deel aan de onderhandelingsprocessen. Als gevolg hiervan hebben we aanzienlijke diepgaande ervaring op dit gebied van de praktijk opgebouwd.

Tot onze diensten op dit praktijkgebied behoren voornamelijk:

● onze klanten kennis laten maken met de juridische omgeving van de VRC, met name de wet- en regelgeving met betrekking tot buitenlandse investeringen; hen bijstaan ​​bij de selectie van geschikte locaties voor hun beoogde investeringsprojecten en geschikte zakenpartners;
● het assisteren van klanten bij het onderhouden van en onderhandelen met lokale zakenpartners en relevante overheidsinstanties van de VRC;
● cliënten bijstaan ​​bij het opstellen van investeringsplannen en juridische kaderdocumentatie met betrekking tot hun investeringen;
● het uitvoeren van juridische due diligence;
● voorbereiden en beoordelen van transactiedocumenten, zowel in het Chinees als in het Engels, zoals intentieverklaring, joint venture-overeenkomst, statuten, overeenkomst inzake technologieoverdracht, handelsmerkovereenkomst en andere documenten;
● advisering van klanten bij kapitaalherstructurering bij joint venture-projecten;
● klanten adviseren over notering door hun bedrijven in de VRC te reorganiseren;
● adviseren van klanten bij fusies en overnames van bedrijven en activa van FIE's;
● ondersteuning van ondernemingen in buitenlandse handen bij het uitbreiden van hun activiteiten in de VRC en ondersteuning van Chinese ondernemingen bij het ontwikkelen van overzeese markten door de uitgifte van obligaties en aandelen en andere investeringsvehikels; en
● het verlenen van doorlopende juridische diensten aan ondernemingen in buitenlandse handen.
Onze advocaten hebben ervaring met projecten in de volgende sectoren: zuivelproducten, dranken, diepvriesproducten, mineraalwater, bouwmaterialen, tolwegen, energiecentrales, vastgoed- en hotelontwikkeling en golfbaanontwikkeling.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op bij het dichtstbijzijnde LillyMav & co-kantoor of dien online een zakelijke aanvraag in.

Op zoek naar een eersteklas zakelijke en juridische adviseur?