Reorganisatie

Wij hebben voor een aanzienlijk aantal beursgenoteerde ondernemingen en particuliere ondernemingen opgetreden bij hun succesvolle bedrijfsherstructurering, waardoor wij hun bedrijfsprestaties hebben verbeterd en de waarde van die ondernemingen en organisaties hebben beschermd. Onze advocaten kunnen cliënten bijstaan ​​bij het uitvoeren van eigen vermogen, schuld en kapitaalherstructurering, hetzij goedgekeurd door het bedrijf op vrijwillige basis, hetzij via de sanctie van de rechtbank of schuldeisers. We hebben vooral ervaring met grensoverschrijdende bedrijfsreorganisaties.

Tot onze diensten op dit praktijkgebied behoren voornamelijk:

● advisering van klanten over reorganisatie voorafgaand aan de beursgang met betrekking tot participaties, schulden en activa;
● advisering van klanten over door de rechter gesanctioneerde bedrijfsreorganisatie;
● adviseren van klanten over bedrijfsredding; en
● assisteren van klanten bij het doen van voorstellen voor bedrijfsreorganisaties.

Laten we uw voordelen bespreken!