Bedrijfsfinanciën

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op bij het dichtstbijzijnde LillyMav & co-kantoor of dien online een zakelijke aanvraag in.

Bedrijfsfinanciën

We hebben ruime ervaring op het gebied van corporate finance. We begrijpen de behoeften van onze klanten en werken nauw samen met onze klanten om waarde toe te voegen aan de ondernemingen van onze klanten en tegelijkertijd hun financiële risico's in evenwicht te brengen. Wij helpen beursgenoteerde ondernemingen, particuliere ondernemingen en speciale projecten van verschillende omvang en soorten om tot financiering over te gaan, waaronder bedrijfsfinanciering door middel van aandelenkapitaalfinanciering, schuldfinanciering en converteerbare obligaties.

Tot onze diensten op dit praktijkgebied behoren voornamelijk:

● het geven van algemeen advies met betrekking tot verschillende soorten bedrijfsfinancieringsaangelegenheden;
● het opstellen en herzien van voorwaarden van financieringsovereenkomsten voor bedrijven;
● adviseren over de financiering van aandelenkapitaal;
● advisering van klanten over preferente aandelen en converteerbare obligaties;
● advisering van klanten over de uitgifte van obligaties of schuldfinanciering; en
● advisering van klanten over diverse grensoverschrijdende gedekte en ongedekte schuldfinanciering.

Op zoek naar een eersteklas zakelijke en juridische adviseur?