Bouwgeschillen

Geplakt

Bouwgeschillen

Ons bouwteam bestaat uit vele ervaren bouwjuristen. Wij bieden geschillenbeslechtingsdiensten aan ontwikkelaars, hoofdaannemers, onderaannemers en leveranciers en hebben hen vertegenwoordigd in verschillende rechtszaken en nationale en internationale arbitragezaken (inclusief die internationale arbitragezaken die zijn gevoerd in International Chamber of Commerce (ICC) en China International Economic en Trade Arbitration Commission (CIETAC)).

Om ervoor te zorgen dat onze cliënten een volledig scala aan juridische ondersteuning krijgen in de bouw, zijn onze advocaten tegelijkertijd arbiters, mediators en advocaten uit de VRC die in de positie zijn om cliënten specifiek advies te geven over kwesties met betrekking tot arbitrage, bemiddeling en andere alternatieven voor geschillenbeslechting. De meeste van onze advocaten beschikken over diverse beroepskwalificaties en bouwgerelateerde werkervaring. Sommige leden van ons team zijn bijvoorbeeld gekwalificeerde landmeters, die volledig lid zijn van verschillende professionele organisaties in de bouwsector, waaronder het Hong Kong Institute of Surveyors, Chartered Institute of Arbitrators, Royal Institution of Chartered Surveyors, enz. paralegals zijn ook gekwalificeerde PRC-advocaten en we hebben inderdaad sterke steun van LillyMav & co 'Beijing en Shenzhen-kantoren over bouwkwesties in de VRC.

Wanneer onze klanten bouwgeschillen tegenkomen, zullen we onze klanten adviseren en hen verschillende beschikbare opties voor geschillenbeslechting bieden, namelijk procesvoering, arbitrage, bemiddeling, verzoening, arbitrage, deskundige bepaling, enz. opties, zullen we onze klanten efficiënt door de nodige procedures leiden, terwijl we streven naar het best mogelijke resultaat.

Onze advocaten zijn niet alleen bekend met verschillende praktische en technische kwesties die voortvloeien uit bouw- en technische geschillen, maar ook goed op de hoogte van juridische, praktische en commerciële risico's waarmee de cliënten in elke fase van een geschillenbeslechtingsproces kunnen worden geconfronteerd. We streven ernaar om onze klanten duidelijke, nuttige en voordeligste diensten voor geschillenbeslechting te bieden.

Momenteel strekt ons bedrijf zich buiten Hong Kong uit tot in de VRC, de regio Azië-Pacific, Afrika en andere regio's.

Tot onze diensten op dit praktijkgebied behoren voornamelijk:

● verstrekken van juridische adviezen en risicoanalyses met betrekking tot bouw- en technische geschillen;
● het opstellen van processtukken en andere proces- en arbitragedocumenten;
● het bijwonen van hoorzittingen bij rechtbanken en arbitrage;
● het opstellen van getuigenverklaringen;
● assisteren bij het opstellen van deskundigenrapporten;
● namens opdrachtgevers onderhandelen over schikkingen met de andere partij;
● het verstrekken van voortgangsrapportages aan klanten met onder meer voltooide werkzaamheden en plannen voor aanstaande werkzaamheden; en
● uitvoering van gerechtelijke bevelen en uitspraken en scheidsrechterlijke uitspraken.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op bij het dichtstbijzijnde LillyMav & co-kantoor of dien online een zakelijke aanvraag in.

Op zoek naar een eersteklas zakelijke en juridische adviseur?