Commerciële arbitrage

Geplakt

Commerciële arbitrage

Het oplossen van geschillen door middel van arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting verschilt van conventionele geschillen, aangezien ze moeten worden behandeld door beoefenaars die ervaren, goed opgeleid en goed geïnformeerd zijn over de relevante regels en procedures. Arbitrageprocedures worden voornamelijk onderverdeeld in internationale arbitrage en binnenlandse arbitrage in Hongkong. Wij kunnen cliënten bijstaan ​​bij het behandelen van grensoverschrijdende, Chinese en Hongkongse commerciële geschillen door middel van arbitrage of alternatieve geschillenbeslechting.

Tot onze diensten op dit praktijkgebied behoren voornamelijk:

● opstellen van arbitrage- en bemiddelingsovereenkomsten;
● adviseren over de juiste plaats voor arbitrages en over de keuze van het toepasselijke recht;
● professioneel advies geven over passende methoden om geschillen op te lossen;
● adviseren over strategie bij het behandelen en oplossen van geschillen;
● passende middelen gebruiken om tijd en kosten te besparen bij het behandelen en oplossen van geschillen;
● adviseren over jurisdicties en procedures bij het afdwingen van uitspraken en beslissingen en het voeren van handhavingsprocedures;
● een aanvraag indienen bij het Hong Kong International Arbitration Centre voor de benoeming van arbiters, het bijwonen van hoorzittingen, het opstellen van pleidooien, het inzien van documenten, het uitwisselen van getuigenverklaringen en het bijwonen van processen; en
● optreden voor cliënten bij het afdwingen van door CIETAC toegekende onderscheidingen en onderscheidingen gemaakt in de lidstaten van de Conventie van New York, inclusief het aanvragen van tenuitvoerlegging van de uitspraken als vonnissen van de Hong Kong Court, het voeren van geschillen die voortvloeien uit het bezwaar van de respondenten tegen de tenuitvoerlegging van tegen hen uitgevoerde vonnissen gebaseerd op procedurele onregelmatigheden, waarbij vonnissen worden afgedwongen tegen de activa van respondenten in Hongkong.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op bij het dichtstbijzijnde LillyMav & co-kantoor of dien online een zakelijke aanvraag in.

Op zoek naar een eersteklas zakelijke en juridische adviseur?