China attest

Geplakt

China attest

Onze dhr. William Lin en dhr. Swin Chan zijn door China aangestelde attestfunctionarissen die door het ministerie van Justitie van de VRC worden erkend om juridische documenten met betrekking tot zaken in Hongkong voor gebruik in de VRC te bekrachtigen. Dit biedt inwoners en bedrijven in Hongkong een snel en efficiënt kanaal om documenten met betrekking tot hun burgerlijke en handelszaken te bekrachtigen. We hebben meer dan 10 jaar ervaring in dit servicegebied en hebben verschillende soorten documenten met betrekking tot dit praktijkgebied gecertificeerd.

Tot onze diensten op dit praktijkgebied behoren voornamelijk:

● het voorbereiden van documenten die vereist zijn voor commerciële activiteiten in de VRC, zoals het afgeven van een certificaat ter verificatie van de informatie van bedrijven die zijn geregistreerd in het handelsregister, volmachten en resoluties van aandeelhouders en bestuurders;
● het voorbereiden van documenten die vereist zijn voor aanvragen van "Hong Kong Service Supplier";
● het voorbereiden van documenten ter verificatie van de geregistreerde informatie van geregistreerde handelsmerken in Hongkong;
● het bijwonen van de ondertekening van overeenkomsten door twee of meer partijen;
● het opstellen van documenten voor inwoners van Hongkong voor huwelijken of echtscheidingen in de VRC;
● het voorbereiden van documenten die nodig zijn voor het erven of afstaan ​​van nalatenschappen in de VRC;
● het opstellen van documenten die nodig zijn voor de adoptie van kinderen in de VRC;
● het voorbereiden van documenten die nodig zijn voor de aanvraag voor immigratie of bezoeken aan Hong Kong door de gezinsleden van inwoners van Hong Kong;
● het voorbereiden van documenten die vereist zijn voor arbitrage en geschillen in de VRC, zoals het verlenen van volmachten met betrekking tot de benoeming van een juridisch adviseur; en
● documenten voorbereiden ter verificatie van juridische documenten die zijn opgesteld in Hong Kong of andere juridische gedragingen en zaken die zich in Hong Kong hebben voorgedaan met juridische implicaties.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op bij het dichtstbijzijnde LillyMav & co-kantoor of dien online een zakelijke aanvraag in.

Op zoek naar een eersteklas zakelijke en juridische adviseur?