diensten

Escrow-service

De geblokkeerde rekening is een speciaal soort rekening (volgens de Engelse traditie en wet), die wordt gebruikt voor het storten van de materiële of immateriële fondsen in de transactie tussen twee partijen om de sluiting ervan te verzekeren.

Lees verder
Probate & testamenten

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het verlenen van diensten aan cliënten met betrekking tot het erven van nalatenschappen.

Lees verder
Familie wet

Wij hebben ruime ervaring in het familierecht, met name in het behandelen van echtscheidings- en huwelijksgeschillen.

Lees verder
Insolventie en faillissement

Onze advocaten zijn ervaren in het omgaan met insolventie en faillissementen.

Lees verder
werk

Onze werkgroep heeft een toegewijd team van specialisten die klanten adviseren over arbeidskwesties in Hongkong.

Lees verder
Persoonlijk letsel

We hebben uitgebreide ervaring in geschillen over persoonlijk letsel. Veel van onze advocaten zijn erkende leden die zijn geregistreerd in het panel voor rechtsbijstand en die zijn aangewezen om geschillen over persoonlijk letsel voor slachtoffers te behandelen.

Lees verder
Commerciële arbitrage

Het oplossen van geschillen door middel van arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting verschilt van conventionele geschillen, aangezien ze moeten worden behandeld door beoefenaars die ervaren, goed opgeleid en goed geïnformeerd zijn over de relevante regels en procedures.

Lees verder
Bouwgeschillen

Ons bouwteam bestaat uit vele ervaren bouwjuristen. Wij bieden geschillenbeslechtingsdiensten aan ontwikkelaars, hoofdaannemers, onderaannemers en leveranciers en hebben hen vertegenwoordigd in verschillende rechtszaken en nationale en internationale arbitragezaken.

Lees verder
Strafrechtelijke geschillen

Wij vertegenwoordigen klanten in hun verdediging of pleidooien voor matiging met betrekking tot verschillende soorten strafbare feiten, inclusief aanklachten die zijn opgelegd door de politie, ICAC, immigratiedienst, douane en accijnzen, Securities and Futures Commission, enzovoort.

Lees verder
Commerciële geschillen

Als gevolg van de snelle ontwikkeling van de zakelijke activiteiten in Hongkong en de VRC, en de interactie tussen Hongkong en de internationale gemeenschap in dit verband, is er een toename van het aantal verschillende soorten handelsgeschillen.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het behandelen van zowel omstreden als niet-omstreden intellectuele eigendomszaken.

Lees verder
Bouwcontract

Wij adviseren opdrachtgevers over de meest uiteenlopende vastgoedontwikkelingen en infraprojecten. Klanten die we bedienen zijn onder meer ontwikkelaars, banken en andere financieringsinstellingen, consultants, hoofdaannemers, onderaannemers, leveranciers etc.

Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op bij het dichtstbijzijnde LillyMav & co-kantoor of dien online een zakelijke aanvraag in.

Op zoek naar een eersteklas zakelijke en juridische adviseur?